Göm meny

TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor, 6 hp - HT1-2 2017

Denna sida uppdateras kontinuerligt med mer information under kursens gång.

Allmän information

Kursmaterial

Kursmaterialet består av följande tre delar, där de första två säljs av Bokakademin i Kårallen. Den tredje delen, projektkompendiet, kommer att vara tillgänglig elektroniskt.

  • Kursbok "Modeling and Control of Engines and Drivelines" av Lars Eriksson och Lars Nielsen, John Wiley & Sons, 2014. Några få fel har uppdagats och dessa finns samlade i en Errata.
  • Lektionskompendium säljs i Bokadademin i Kårallen.
  • Projektkompendium finns här.

Allmänt om kursen

Kursen består av en teoridel och en projektdel som examineras med obligatoriska förberedelseuppgifter och inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en tenta för den som vill ha betyg 4 eller 5. Observera följande punkter som gäller för projekten och som finns närmare beskrivna i laborationskompendiet.

  • Projekt 1 består av 3 inlämningar och det krävs att en förberedelseuppgift samt två projektredogörelser lämnas in och godkänns. Motormätningen i motorlabbet är obligatorisk och spearata anmälningslistor sätts upp.
  • En modellbeskrivning och experimentplan skall lämnas in och godkännas innan motormätningarna i projekt 1, se deadline nedan.
  • Projekt 2 består av 2 inlämningar och projekt2A rapporten skall vara godkänd innan projekt2B rapporten skickas in.
  • I projekt 3 skall en förberedelseuppgift och en projektredogörelse lämnas in och godkännas. Förberedelsuppgiften skall vara godkänd innan salstillfället.

Hållpunkter och deadlines

Tabellen nedan visar vilka deadlines som gäller för inlämningarna och laborationskompendiet ger en mer detaljerad beskrivning av vad som skall lämnas in vid de olika tillfällena. Datumen, markerade med *, är för HT2 och dessa kan komma att uppdateras när schemat för den perioden är klart.

Datum, Tid Hållpunkt eller deadline
12/9 Inlämning av modellbeskrivning och experimentplan
27/9 Inlämning av rapport 1b - Stationär analys
11/10 Inlämning rapport 1c - Dynamik och emissioner
17/11* Inlämning av rapport, projekt 2A
29/11* Inlämning av rapport, projekt 2B
8/12* Inlämning av förberedelseuppgift projekt 3
15/12* Inlämning av slutrapport för projekt 3
13/1, 14-18 Tentamen för betyg 4 eller 5.

Föreläsningar

Nedan finns OH-materialet som planeras att visas under föreläsningarna. Föreläsningarna kommer i huvudsak att följa nedanstående schema men vissa mindre förskjutningar kan ske. Små förändringar sker med föreläsningsbilderna till föreläsningarna och asterisken (*) betyder att föreläsningsbilderna ännu inte har uppdaterats.

Avsnitt i komp. Föreläsningens innehåll. OH
 FÖ1:  1, 4, 7-7.6 Kursintro. Motor. Grundläggande om förbränningsmotorn och medelvärdesmodellering. OH
 FÖ2:  7-7.7, 7.9, 7.13 Motor. Medelvärdesmodellering av luftflödet, dynamiken i insugningsröret, samt av bränsledynamik. OH
 FÖ3:  5.2-5.5, 7.9. Motor. Grundläggande funktion och principer. Inomcykel modellering, termodynamik. Termodynamiska cykler och Otto-cykelns effektivitet. Medelvärdesmodellen för motormomentet. OH
 FÖ4:  6.0, 6.4-6.4.2, 6.5-6.5.1, 10-10.1, 10.4 Motor. Bensinmotorns emissioner och katalysatorns funktion. Reglering av luft och bränsle. OH
 FÖ5:  10.4, 2.8, 4, 5-5.2 Motor. Luftbränslereglering forts. Körcykler för certifiering av fordon. Light-off tid. OH
 FÖ6:  7, 8 Motor. Mer om komponentbaserad motormodellering. Nedskalning och överladdning samt introduktion till turbo. OH
 FÖ7:  8, 10.9 Motor. Mer om turbo med fokus på modellering. OH
 FÖ8:  6.2, 10.5-10.8 Motor. Reglering. Knack. Tändningsreglering för effektivitet och knack. OH
 FÖ9:  13, 14-14.2 Drivlina, modellering, stelkropp och en flexibilitet. Handräkningsexemplen med stel drivlina och med en flexibilitet i drivlinan är de viktigaste. OH
 FÖ10:  14.3-14.9 Fortsättning på drivlinemodellering. OH
 FÖ11:  15 Drivlinereglering: Reglering av varvtal och moment i drivlinor. Aktiv dämpning av drivlineoscillationer. OH
 FÖ12:  16 Diagnos i fordon, OBDII, och generell metodologi OH
 FÖ13:  6, 11, 12 Motor. Jämförelse mellan diesel- och bensinmotorer. Avancerade koncept. OH
 FÖ14:  1-14 Sammanfattning och Perpektiv. OH*

Schema

Föreläsningar, lektioner, och datorsalstider finns på LiTHs schemaserver.

Notera att motormätningen i Projekt 1, schemaläggs utanför blockschemat för att alla skall hinna med den innan modelleringsövningarna börjar. Teckningslistor tas med på föreläsning 2 och sätts sedan upp i fordonssystems korridor.

Lektioner

Lektionsplanen som visar rekommenderade uppgifter och hemuppgifter har inkluderats i lektionskompendiet.

Tentor

Tre tentor kommer att finns tillgängliga för nedladdning, under sidan för Tentor. Den som gavs 2007-10-13 finns i lektionskompendiet tillsammans med facit.

Projektdelen

Projektdelen av kursen består av tre projekt. En detaljerad beskrivning av respektive projekt finns i projektkompendium.
Projektsidan finns här.

http://www.fs.isy.liu.se/Edu/Courses/TSFS09/Projekt


Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2017-12-07