Göm meny

BibTeX Entry: Optimal Predictive Control of Wheel Loader Transmissions



@phdthesis{Nilsson:2015:PhD,
  author	= {Tomas Nilsson},
  title		= {Optimal Predictive Control of Wheel Loader Transmissions},
  school	= {Link{\"o}ping University},
  year		= {2015},
}



Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2019-12-12