Göm meny

Mekatronikprofilen på Y

Profilen Mekatronik syftar till att förbereda för ledande industriell utveckling eller forskning inom styrsystem, och är en bra förberedelse för arbete inom flera systemtillverkande industrier. Några exempel på produktområden är styrsystem för industriell automation, bilar, flygplan, industrirobotar eller processindustri såsom pappersindustri och stålindustri. Inom dessa tillämpningar är elektronik/data och styrteknik nödvändiga för att få goda prestanda, säkerhet, energisnålhet och miljövänlighet, och är därför av central betydelse för många företag. Detta är uppgifter som typiskt passar en Y-are, och man kan också säga att stora delar av Y-programmet är förberedelser för denna typ av uppgifter. Vill Y-aren fungera väl i ovanstående typ av utvecklings- eller forskningsprojekt är det snarast en fråga om vad som bör komplettera det man redan har från obligatoriet. Om du letar efter information om M programmets masterprofil så finns det litet information valinformationspresentationen.

Obligatoriska kurser

Vill man effektivt samverka med, eller i en framtid leda, grupper som också innehåller realtidsdataloger, så finns en begreppsvärld man ska vara förtrogen med som behandlas i följande obligatoriska kurs:

 • TSEA 81 Datorteknik och realtidssystem
Tidigare var kursen TDDC 47 Realtids- och processprogrammering obligatorisk men den ersätts av ovanstående nya kurs från och med 2011. Den gamla kursen TDDC 47 Realtids- och processprogrammering ges inte längre men får givetvis räknas om man redan läst den.

Följande projektkurs är obligatorisk

 • TSRT 10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO
Systemteknik

Profilen syftar alltså till att ge kunskaper för att arbeta med styrsystem som samverkar med omvärlden. Grunden för detta är systemteknik, främst reglerteknik, diagnos och övervakning.

Profilkravet är två av följande sju kurser:

 • TSFS 06 Diagnos och övervakning
 • TSFS 12 Autonoma farkoster - planering, reglering, och lärande system
 • TSRT 07 Industriell reglerteknik
 • TSRT 08 Optimal styrning
 • TSRT 09 Reglerteori
 • TSRT 14 Sensorfusion
 • TSRT 92 Modellering och inlärning för dynamiska system
 • TSRT 78 Digital signalbehandling
De styrda systemen

Den andra huvudsyftet med profilen är att förstå de styrda systemen. Det finns många aspekter och kurserna nedan innehåller ett spektrum från kurser som är teoretiskt grundläggande till mera tillämpade kurser.

Profilkravet är två av följande åtta kurser:

 • TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering
 • TSFS 03 Fordonsframdrivningssystem
 • TSFS 09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor
 • TSFS 04 Elektriska drivsystem
 • TFFY 43 Analytisk mekanik
 • TMME 55 Flygmekanik Y
 • TMMS 30 Flerkroppsmekanik och robotik
 • TMMV 03 Tillämpad termodynamik och strömningslära
Krav för Master

För att få en Master i Elektroteknik måste man läsa minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik.

Masterkravet ger ett viktigt bivillkor: Bland de valfria kurserna måste man läsa minst 18 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik för att man skall få Master. Alla kurserna inom blocket "Systemteknik" och TSFS-kurserna i blocket "De styrda systemen" tillhör Elektroteknik. Detta innebär att med den klassificering som råder nu måste minst en av de tre första TSFS-kurserna väljas såvida man inte läser tre eller flera kurser ur blocket "Systemteknik".

Rekommenderade kurser

Å ena sidan rekommenderas samtliga kurser i blocken "Systemteknik" och "De styrda systemen" ovan. Å andra sidan ska man inte vara rädd för att komplettera med kurser efter eget intresse. Kurserna i blocket "De styrda systemen" är de som ligger närmst systemfrågorna, men vill man bredda allmänbildningen inom mekanik så finns ett antal kurser med dragning åt det beräkningstekniska hållet som kan vara intressanta. En annan möjlig komplettering är att läsa mer inom datavetenskap.


Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2020-03-17