Hide menu

Välkommen till fordonssystem

Vi erbjuder examensarbeten inom ett brett fält av modellering, reglering och diagnos. Spännvidden är stor mellan metodutveckling och tillämpning. En variant är tillämpningsstudier där man är intresserad av att tillämpa någon metod inom exempelvis diagnos eller reglerteknik på ett eller flera praktiska problem. En annan variant är att på ett praktiskt problem tillämpa flera olika metoder. I båda fallen är det vanligt med praktisk implementering, antingen i vårt labb eller i samarbete med industrin.

Internt eller externt

Arbetsformerna varierar, förutom interna och externa examensarbeten har vi även blandade varianter. Exempelvis kan ett examensarbete som innehåller en förstudie för ett företag läggas upp så att arbetet utförs halvtid vid LiTH och halvtid på företaget.

Handledning och skräddarsydda arbeten

Bra examensarbeten kräver bra handledning och just detta kan vi här på ämnesområdet stå till tjänst med. Handledarna står också till tjänst med att skräddarsy examensarbeten. Ofta kan man även i ett externt upplägg vinkla arbetet efter de önskemål och intressen som finns.

Intresseområden

Många av våra examensarbeten har med fordon att göra, men långt ifrån alla. Vårt allmänna intresseområde är allt som har med styrsystem att göra. Studerar du våra tidigare examensarbeten hittar du samarbeten med fordonsindustrin men även med flyg och annan industri eller helt teoretiska arbeten. Det finns alltså många intresseområden men några speciellt viktiga presenteras på kommande sidor.

Vill du veta mer får du gärna besöka oss i gruppen eller läsa vidare på dessa sidor. Under följande länkar hittar du beskrivningar av respektive område och kontaktpersoner.

Aktuella examensarbeten / Master Thesis proposals:

Här återfinns aktuella förslag på både interna och externa examensarbeten.

Företag/Company Titel/Title Lokal kontakt/Contact person
VTI Driving Simulation on Roads with Uneven Friction
Inkommet: 2022-11-06         Sista ansökningsdag: -
Jan åslund
VTI Impact of speed on the energy consumption of Sweden's passenger car fleet
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Christofer Sundström
Internal Combining models and data for age monitoring and prognostics of lithium-ion batteries
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Data-Driven Fault Classification of Technical Systems Using Time-Series Data
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Data-driven Clustering for Fault Diagnosis with Unknown Number of Fault Classes
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Efficient Data-Driven Fault Classification of Batch Data using Fast Nearest Neighbor Search Algorithms
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Data-driven prognostics of wind turbines
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Aurobay E-Machine Rotor Position Estimate Function
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Mattias Krysander
Aurobay Empirical Emissions Model using Machine Learning
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Aurobay Optimal Air Charge Control using MPC
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Lars Eriksson
Epiroc Fault detection for a hydraulic rock drill through machine learning with domain adaption
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Saab Exjobb Adaptiv styrning f?r optimerad landning till fpl 39 Gripen
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Internal Trajectory Planning and Trajectory Optimization for Autonomous Vehicles
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Jian Zhou
Internal Data-driven Vehicle Behavior Prediction
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Theodor Westny
Nira Dynamics NIRA Master Thesis 2023
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Jan ?slund
Internal/Scania Diagnosing systems with switching faults
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Mattias Krysander
Internal/Scania Modelling and simulation framework for multi-mode system
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Mattias Krysander
Internal Investigating Nearest Level Modulation for Battery-integrated Modular Multilevel Converters
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Arvind Balachandran
Scania Knowledge distillation for timeseries anomaly detection models
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Scania Spiking neural network for timeseries anomaly detection Background
Inkommet: 2022-10-05         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Scania Adaptive control strategy for viscous fans
Inkommet: 2022-10-24         Sista ansökningsdag: -
Lars Eriksson
Internal End of Life (EOL) prediction model of Lithium-Ion Batteries
Inkommet: 2022-12-06         Sista ansökningsdag: -
Mattias Krysander
Scania Energy consumption modeling and route planning of battery electric trucks
Inkommet: 2023-01-19         Sista ansökningsdag: -
Christofer Sundstr?m
Internal Data-Driven Fault Classification of Technical Systems Using Time-Series Data
Inkommet: 2023-05-24         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Data-driven Clustering for Fault Diagnosis with Unknown Number of Fault Classes
Inkommet: 2023-05-24         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Internal Efficient Data-Driven Fault Classification of Batch Data using Fast Nearest Neighbor Search Algorithms
Inkommet: 2023-05-24         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
Parker Energy Recovering Control Strategies on a Battery Electric Telehandler
Inkommet: 2023-05-24         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk
Väderstad Modellering och diagnostisering av precisionssåsystem
Inkommet: 2023-10-09         Sista ansökningsdag: -
Daniel Jung
internal Master the Future of Lithium-Ion Battery Technology with Husqvarna
Inkommet: 2023-11-01         Sista ansökningsdag: -
Mattias Krysander
Scania Dynamic Occupancy Grid with LiDAR
Inkommet: 2023-11-13         Sista ansökningsdag: -
Erik Frisk

Observera att du kan alltid höra av dig till någon av kontaktpersonerna (se under respektive intresseområde ovan) för att diskutera examensarbete, även om det inte finns någon passande annons.

För dig som examensarbetar nu

För våra aktuella studenter har vi samlat information under denna länk.

Page responsible: Arman Mohammadi
Last updated: 2023-11-13