Göm meny

BibTeX Entry: Realtidssimulering av modellbaserad lambdareglering f{\"o}r bensinmotorer@mastersthesis{MagnusBergman:1997:MSc,
  author	= {Magnus Bergman},
  title		= {Realtidssimulering av modellbaserad lambdareglering f{\"o}r bensinmotorer},
  year		= {1997},
  number	= {LiTH-ISY-EX-1794},
  school	= {Link{\"o}pings Universitet, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2020-04-16